01-7884-351
051-611-733

FIAT PUNTONov videz prednjega odbijača poudarja pomen tehničnih in uporabnih vidikov.
Pozornost pritegnejo okrogli meglenki, opremljeni s funkcijo osvetlitve zavoja,
žarometa za vožnjo podnevi, ki segata na obe strani ter rešetka za zrak z logotipom Fiata.